รูปแบบประกันภัยประกันภัยรถยนต์

null

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์

• รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
• รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
• รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
• รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
• รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ
• รับประกันภัย พ.ร.บ. ทุกประเภท ยกเว้นรถจักรยานยนต์

• สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์. 02-276-1024  โทรสาร. 0-2276-1325
• ฝ่ายรับประกัน โทรศัพท์. 02-276-1024 ต่อ 602, 603
• ฝ่ายสินไหมทดแทน โทรศัพท์. 02-276-1024 ต่อ 610
• สาขาขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4332-5255-7 โทรสาร. 0-4332-5259
• สาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์. 0-5380-6616-8 โทรสาร. 0-5380-6620
• สาขากระบี่ โทรศัพท์. 0-7562-4083-4 โทรสาร. 0-7562-4084

null

กรมธรรม์ประเภท 3 (3G)

– เบี้ยประกันรถเก๋ง 1,799 บาท
– เบี้ยประกันรถกระบะ 2,799 บาท

กรมธรรม์ประเภท 3 (3G)

กรมธรรม์ประเภท 3 (3G)

– เบี้ยประกันรถเก๋ง 1,799 บาท
– เบี้ยประกันรถกระบะ 2,799 บาท

ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 300,000 บาท/คน
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท/ครั้ง
3. อุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในรถประกันภัย 5 ที่นั่ง 50,000 บาท/คน (สำหรับรถเก๋ง)
4. ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 บาท/คน
5. การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง

null

กรมธรรม์ประเภท 3 พิเศษ (3S)

- เบี้ยประกันรถเก๋ง รวม พ.ร.บ. 3,000 บาท
- เบี้ยประกันรถกระบะ รวม พ.ร.บ. 4,000 บาท

กรมธรรม์ประเภท 3 พิเศษ (3S)

กรมธรรม์ประเภท 3 พิเศษ (3S)

– เบี้ยประกันรถเก๋ง รวม พ.ร.บ. 3,000 บาท
– เบี้ยประกันรถกระบะ รวม พ.ร.บ. 4,000 บาท

ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
3. อุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในรถประกันภัย 5 ที่นั่ง 50,000 บาท/คน (สำหรับรถเก๋ง)
4. ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 บาท/คน
5. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง