สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024
นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655
แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล

charanins@charaninsurance.co.th

สาขาขอนแก่น

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-4347-2295
นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655
แฟกซ์ : (+66) 0-4347-2296

อีเมล

kk@charaninsurance.co.th

สาขาเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : 0-5380-6616-8
นอกเวลา : 0-2021-1655

อีเมล

cm@charaninsurance.co.th

สาขากระบี่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จงัหวัดกระบี่

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : 0-7562-4083-4
นอกเวลา : 0-2021-1655

อีเมล

kb@charaninsurance.co.th

+ สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024
นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655
แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล

charanins@charaninsurance.co.th

+ สาขาขอนแก่น

สาขาขอนแก่น

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-4347-2295
นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655
แฟกซ์ : (+66) 0-4347-2296

อีเมล

kk@charaninsurance.co.th

+ สาขาเชียงใหม่

สาขาเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : 0-5380-6616-8
นอกเวลา : 0-2021-1655

อีเมล

cm@charaninsurance.co.th

+ สาขากระบี่

สาขากระบี่

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จงัหวัดกระบี่

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : 0-7562-4083-4
นอกเวลา : 0-2021-1655

อีเมล

kb@charaninsurance.co.th

ฝากข้อความถึงเรา

Name

Email

Subject

Message