รูปแบบประกันภัยประกันอัคคีภัย

null

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “ บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

เพิ่มหลักประกันให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก

“บ้าน” นอกจากจะเป็นที่พักอาศัย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวแล้ว เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุด และยังเป็นหนึ่งในการลงทุนก้อนใหญ่ในชีวิต ดังนั้น การพิจารณาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบ้าน จึงเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อสร้างความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้าน รวมทั้งจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

เรารับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า ฯลฯ