การกำกับดูแลกิจการที่ดีแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน

null

จดหมาย อีเมล หรือ โทรศัพท์ (ถึง)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สำหรับผู้ร้องเรียนดังนี้

  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • เลขานุการบริษัท

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สำหรับผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากความอ่อนแอของการกำกับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงินที่ผิดปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024
นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655
แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล

chr_somporn@charaninsurance.co.th