ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนนักลงทุน

2556

null

รายงานประจำปี 2556

Annual Report

2557

null

รายงานประจำปี 2557

Annual Report

2558

null

รายงานประจำปี 2558

Annual Report

2559

null

รายงานประจำปี 2559

Annual Report

2552

null

รายงานประจำปี 2552

Annual Report

2553

null

รายงานประจำปี 2553

Annual Report

รายงานประจำปี 2553

2554

null

รายงานประจำปี 2554

Annual Report

2555

null

รายงานประจำปี 2555

Annual Report

รายชื่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อบริษัท :
ชื่อบริษัท :
หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน IR :
ชื่อนักลงทุนสัมพันธ์ :
ตำแหน่ง :
E-Mail :
เบอร์โทร :
CHARAN
บมจ.จรัญประกันภัย
นางสมพร รษบุตร
นางสมพร รษบุตร
เลขานุการ
charanins@charaninsurance.co.th
02-276-1024 ต่อ 207

ข้อมูลประกอบ

null

ข้อมูลฐานะการเงิน

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

null

ข้อมูลบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

null

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

null

ราคาหุ้น

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)