บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)รับสมัครงาน

ยินดีต้อนรับสู่ ... จรัญประกันภัย

รับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในการทำงานร่วมกันด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ปวส.

สาขา

บัญชี, บริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

สาขา

บัญชี, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์, สถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท

สาขา

สถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร & แฟกซ์

เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024
แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล

adm@charaninsurance.co.th