ในเวลาทำการ หมายถึง วันทำการปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น.) โทรแจ้งอุบัติเหตุได้ที่หมายเลข โทร.02-276-1024 ,02-276-1326-7

นอกเวลาทำการ หมายถึง วันหยุดทำการตลอด 24 ชั่วโมง (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี) รวมถึงช่วงเวลา 17:00 น. ถึง 08:30 น.) ของวันจันทร์ – วันศุกร์ โทรแจ้งอุบัติเหตุได้ที่หมายเลข โทร.02-021-1655