ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้ถือหุ้น

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือ โทรสาร

  • (+66) 0-2276-1024
  • (+66) 0-2275-4919
  • charanins@charaninsurance.co.th

ประจำปี 2561

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.25

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(บนเว็บไซต์)

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประจำปี 2560

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.24

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(บนเว็บไซต์)

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประจำปี 2559

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.23

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(บนเว็บไซต์)

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

ประจำปี 2558

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.21

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.22

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

ประจำปี 2556

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.19

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.20

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.18

null

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หนังสือสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

null

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

null

หนังสือสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

หนังสือสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2552

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.16

ประจำปี 2553

null

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.17